Info

St. Liereliet Workum (internationaal festival van maritieme muziek)


Liereliet Workum organiseert jaarlijks een festival van maritieme muziek, het Internationaal Festival van Maritieme Muziek in Workum. Hierbij staan shanties en liederen over de zee en de zeevaart centraal. Shanties zijn werkliederen die vroeger in de tijd van de grote zeilvaart aan boord gezongen werden om bepaalde werkzaamheden te verlichten en/of in een bepaald tempo te verrichten. Het festival is in tijd gekoppeld aan de start van de “Strontrace”, “Beurtveer” en “Visserijdagen” te Workum, maar staat als organisatie los van deze activiteiten. Dit meerdaagse festival is altijd in het eerste weekend van de Noordelijke herfstvakantie.

Het is een festival met:

- Shanties in de meest oorspronkelijke vorm, shanties gezongen door een voorzanger(es) of shantyman waarbij het "werkvolk" (in dit geval het publiek) de refreinen zingt.
- Uitleg en achtergrond informatie omtrent oorsprong en gebruik van de werkliederen aan boord van grote zeilschepen.
- Zangers, zangeressen en muzikanten die een grote verbondenheid met de zee hebben door hun werk of vroegere werk of door onderzoek en veldwerk wat zij hebben gedaan op dit gebied om hun cultureel erfgoed weer boven te halen en te bewaren. 
- Een brede selectie aan verschijningsvormen van deze liederen.
- Oorspronkelijke en nieuw geschreven shanties en zeeliederen in de eigen taal en/of streektaal.
- Een zeer sterk internationaal karakter van zowel de deelnemers als publiek.

 

St. Liereliet stelt zich ten doel om het publiek:

- kennis te laten maken met de traditionele manier van shanties zingen.
- kennis te laten maken met traditionele liederen of uit de traditie voortkomende andere vormen van zingen tijdens het werken in bijvoorbeeld de visserij, de haven.
- kennis laten maken met het leven in, op en bij de zee.
- bewust te maken van de eigen cultuur op dit gebied door het aanbieden van wat andere culturen te bieden hebben.
- een gevarieerd aanbod te doen van groepen uit binnen- en buitenland, die op eigen manier traditionele zeeliederen brengen voornamelijk in hun moedertaal.
- het publiek de gelegenheid geven actief mee te doen.
- het muzikale maritieme erfgoed weer terug brengen waar het van oorsprong ook vandaan komt namelijk het "varensvolk"

 Het festival onderscheid zich van reeds bestaande maritieme festivals in Nederland doordat:

- het publiek volop de gelegenheid krijgt om de refreinen en liederen mee te zingen.
- tijdens het festival wordt gebruik gemaakt van projectie om de teksten van de refreinen zichtbaar te maken.
- in tegenstelling tot andere shantyfestivals die in Nederland georganiseerd worden, het accent niet ligt bij de shantykoren, maar meer op de oorspronkelijkheid en authenticiteit van de shanties en de uitvoeringsvorm van de shanties.
- het festival tevens een educatief karakter heeft
- de muziek/theater spektakels binnen het thema shanties en zeeliederen zijn uniek in Nederland
- er vanuit het buitenland veel belangstelling voor bestaat en een groot aanzien heeft.